MISIUNEA BISERICII ELIM

(Care este chemarea noastră)

Biserica ELIM există pentru a împlini chemarea Domnului Isus Hristos, rezumată în

Marea Poruncă şi în Marea Trimitere

1. Marea Poruncă:

„Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău… Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”  (Matei 22:37-40)

2. Marea Trimitere:

„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit.  (Matei 28:19-20)