Misiune:


Slujirea credincioșilor, în biserică și prin bisericile locale, …pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos… (Efeseni 4:12)

O abordare care ține cont de nevoile în continuă schimbare a slujitorilor creștini din zilele noastre

Un caracter biblic, teologic și practic

Accesibil atât fraților cât și surorilor.

FACEBOOK: https://www.facebook.com/seminarulteologichunedoara

EMAIL: seminarhunedoara@yahoo.com

TELEFON:  Director Seminar – 0722 871855