Centrul creștin educațional Elim


Un proiect cu caracter EDUCAȚIONAL și SOCIAL derulat de Biserica Elim Hunedoara în parteneriat cu Elim International Christian Mission

 

”Dacă faci planuri pentru un an, seamănă grâu. Dacă faci planuri pentru un deceniu, plantează pomi. Dacă faci planuri pentru o viață, învață-i și educă-i pe oameni.”

 

La Centrul Creștin Educațional Elim, îndrăznim să privim mai departe. Aici zidim caractere, creionăm destine și îndreptăm privirile copiilor spre Cer. Îi pregătim pentru VIAȚĂ, punându-le în față perspectiva VEȘNICIEI.

Hrănind TRUPUL, MINTEA și SUFLETUL, dorim să creștem această generație după modelul suprem al Domnului Isus:

”Și Isus creștea în înţelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.” (Luca 2:25)

 

Pentru noi, ”Oameni pentru viitor!” nu este doar un simplu slogan. Este o misiune pe care împreună ne-am asumat-o și care are în vedere viitorul copiilor noștri. De aceea, prin efortul depus de fiecare membru al echipei multidisciplinare, ne rugăm și muncim crezând că acești copii în care investim ASTĂZI, vor deveni MÂINE:

Oameni responsabili, cu convingeri, valori şi principii sănătoase, care au dorinţa, motivaţia şi abilitatea necesare pentru a atinge potenţialul maxim în toate domeniile vieţii.

Oameni angrenaţi într-un permanent proces de creştere, dezvoltare şi maturizare din punct de vedere moral, spiritual, intelectual, fizic şi social.

Oameni care, urmând exemplul suprem al Domnului Isus Hristos, sunt creştini adevăraţi, oameni integri şi cetăţeni model în comunitatea în care trăiesc.

 

Centrul are drept scop principal implementarea unor acţiuni sau programe adresate copiilor, familiilor acestora şi comunităţii locale, în vederea educării, formării şi dezvoltării plenare a individului, din punct de vedere spiritual, moral, intelectual, fizic şi social.

Alături de copiii Bisericii Elim, ne concentrăm cu prioritate asupra copiilor și adolescenților proveniţi din medii dezavantajate economic şi social, sau care prezintă risc de instituţionalizare, marginalizare, excluziune socială sau abandon şcolar.

Întregul proces are la bază o perspectivă creştină despre lume şi viaţă, urmăreşte în permanenţă promovarea unui creştinism bazat pe adevărurile fundamentale ale Bibliei, modelul suprem în toate domeniile vieţii fiind Domnul Isus Hristos.


PROGRAME ȘI ACTIVITĂȚI

 • AFTER SCHOOL DE WEEKEND
 • (Consolidarea cunoștințelor, meditații și ajutor în recuperarea materiilor de bază)

 • LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ / MATEMATICĂ
 • CURS DE LIMBA ENGLEZĂ
 • CERC DE LECTURĂ ȘI COMUNICARE
 • CERC DE CREAȚIE ȘI LUCRU MANUAL
 • ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ
 • ACTIVITĂȚI PENTRU FORMAREA DEPRINDERILOR DE VIAȚĂ INDEPENDENTĂ
 • ACTIVITĂȚI DE SOCIALIZARE
 • EDUCAȚIE CIVICĂ ȘI PREVENȚIE
 • EDUCAȚIE IGIENICO-SANITARĂ
 • EDUCAȚIE CREȘTINĂ (CÂNTECE, LECȚII, JOCURI…)

GALERIE