Departamente

ASISTENȚĂ PASTORALĂ ȘI CONSILIERE

Responsabili: pastor MARIUS HANGANU / pastor HUPLEA VASILE / prezbiter BOLOȘ FILIP

COPII ȘI ADOLESCENȚI

Responsabil: diacon CÂRSTEA NELU

TINERET

Responsabil: diacon BERAR SILVIU

FAMILII

Responsabil: pastor MARIUS HANGANU

PERSOANE VÂRSTNICE SAU SINGURE (VĂDUVE / VĂDUVI)

Responsabil: prezbiter BOLOȘ FILIP / pastor HUPLEA VASILE

BOLNAVI

Responsabil: SILAȘI LUCIAN

EVANGHELIZARE ȘI MISIUNE

Responsabil: pastor MARIUS HANGANU

COR ȘI ORCHESTRĂ

Responsabili: diacon JOIȚA VALENTIN / CÂRSTEA PURICE LIDIA / diacon CÂRSTEA NELU

AJUTORARE

Responsabil: prezbiter BOLOȘ FILIP

ORDINE

Responsabil: SILAȘI LUCIAN

MULTIMEDIA (AUDIO / VIDEO / PROIECȚIE)

Responsabil: diacon CÂRSTEA NELU

SECRETARIAT / CASIERIE

Responsabili: diacon BERAR SILVIU – Secretar / prezbiter BOLOȘ FILIP – Casier