SCOPURILE BISERICII ELIM

(De ce existăm)

1. ÎNCHINAREA

„Iubeşte pe Domnul cu toată inima ta…”

Biserica ELIM există pentru a se închina lui Dumnezeu. Acesta este primul ei scop. Într-o închinare adevărată, prezenţa lui Dumnezeu este simţită, iertarea lui Dumnezeu este oferită, scopurile Sale sunt descoperite şi puterea lui Dumnezeu este manifestată.

2. EVANGHELIZAREA (Misiune)

Duceți-vă…”

Scopul existenţei Bisericii ELIM este acela de a-i evangheliza pe cei pierduţi. Fiecare persoană – copil, tânăr sau vârstnic – să aibă ocazia de a auzi, înţelege şi accepta pe Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor personal.

3. PĂRTĂŞIA

Botezându-i…” (identificarea cu Trupul lui Hristos)

Fiecare credincios trebuie să devină un membru în familia lui Dumnezeu. În cadrul Bisericii ELIM, noi nu creştem izolaţi de ceilalţi, ci ne dezvoltăm în contextul părtăşiei şi al

relaţiilor sănătoase.

4. UCENICIA

Învăţaţi-i… tot ce v-am poruncit”

Responsabilitatea Bisericii ELIM este să-i ajute pe oameni să crească spre maturitate spirituală, să echipeze fiecare credincios pentru o slujire eficientă atât în biserică, cât şi în afara ei.

5. SLUJIREA

Iubeşte pe aproapele tău ca pe tine însuţi”

Biserica ELIM există pentru a sluji oamenilor – celor din biserică şi celor din afara ei. Prin tot ceea ce face, Biserica este chemată să manifeste dragostea lui Dumnezeu faţă de cei din jur.


DECLARAȚIA DE SCOP

(Scopul existenţei Bisericii noastre)

SĂ ADUCEM OAMENI LA ISUS,

SĂ-I INTEGRĂM ÎN FAMILIA SA,

SĂ-I AJUTĂM  SĂ CREASCĂ SPRE MATURITATEA LUI HRISTOS,

SĂ-I ECHIPĂM PENTRU SLUJIREA ÎN BISERICĂ

ŞI PENTRU MISIUNEA LOR ÎN LUME,

PENTRU GLORIFICAREA NUMELUI LUI DUMNEZEU!

(Glorificarea lui Dumnezeu prin împlinirea mandatului Său)