Echipa de conducere


MARIUS HANGANU – Pastor Coordonator

BOLOȘ FILIP – Prezbiter / Casier

HUPLEA VASILE – Prezbiter

BERAR SILVIU – Diacon / Secretar

CÂRSTEA NELUȚU – Diacon

JOIȚA VALENTIN – Diacon

SILAȘI LUCIAN