Obiective:


Formarea de convingeri creștine  spirituale, morale și biblice puternice

Contribuirea la formarea unui caracter spiritual integru 

Instruirea și formarea de lucrători pentru bisericile locale, în diferitele compartimente ale acestora

Pregătirea slujitorilor pentru lucrarea de misiune, evanghelizare și plantare de noi biserici

Asigurarea unei echipări și instruiri suplimentare pentru slujitorii implicați deja în lucrarea lui Dumnezeu

FACEBOOK: https://www.facebook.com/seminarulteologichunedoara

EMAIL: seminarhunedoara@yahoo.com

TELEFON:  Director Seminar – 0722 871855