Condiții pentru înscriere


În vederea înscrierii şi frecventării cursurilor, persoanele interesate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 

  • Să fie un credincios născut din nou, botezat, membru al unei biserici locale.
  • Să aibă un caracter moral şi spiritual ales şi o bună mărturie din partea bisericii.
  • Să aibă vârsta care să-i ofere posibilitatea de a se pregăti în mod eficient pentru  slujire (minim 18 ani).

Pentru înscriere, candidaţii trebuie să  prezinte următoarele acte:

  • Cerere tip de înscriere – eliberată de Seminarul Teologic.
  • Copie după diploma sau certificatul eliberat de ultima şcoală absolvită.
  • Copie după actul de identitate.
  • Recomandare din partea pastorului bisericii locale.

Nu pot urma cursurile Seminarului Teologic persoanele care nu sunt membri cu drepturi depline ai unei biserici locale, sau cele care au fost supuse disciplinei bisericeşti pentru abateri morale grave.

FACEBOOK: https://www.facebook.com/seminarulteologichunedoara

EMAIL: seminarhunedoara@yahoo.com

TELEFON:  Director Seminar – 0722 871855