DECLARAȚIA DE CREDINȚĂ

(Ce credem noi)

1. DUMNEZEU

NOI CREDEM în singurul Dumnezeu adevărat şi veşnic, care este Supremul Creator şi Conducător al Universului şi al tuturor lucrurilor cuprinse în Univers. Credem în unitatea Divinităţii şi anume, că există trei Persoane distincte, dar inseparabile:

Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

2. SCRIPTURILE

NOI CREDEM că Vechiul şi Noul Testament sunt inspirate de Dumnezeu şi că scrierile originale sunt infailibile. Aşa că ele sunt autoritatea supremă şi finală în credinţă şi în viaţă. Biblia este standardul stabilit de Dumnezeu, ghidul credinţei şi al practicilor noastre.

3. OMUL

NOI CREDEM că omul a fost creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Omul a păcătuit şi prin aceasta a apărut nu numai moartea fizică ci şi cea spirituală, care înseamnă separare deDumnezeu. Toate fiinţele omeneşti sunt născute cu o natură păcătoasă .

4. ISUS HRISTOS

NOI CREDEM în Divinitatea Domnului Isus Hristos, singurul Fiu al lui Dumnezeu. El a fost fără păcat de-a lungul vieţii Sale şi a suportat ispăşirea completă a păcatelor lumii, prin moartea Sa.Credem că Isus Hristos este unicul Mijlocitor dintre om şi Dumnezeu, care S-a dat ca unică răscumpărare pentru păcătoşi .

5. CALEA SPRE MÂNTUIRE

NOI CREDEM că toţi oamenii sunt păcătoşi în mod natural, dar toţi aceea care acceptă personal iertarea lui Dumnezeu prin Isus Hristos, vor fi iertaţi de păcate, împăcaţi cu Dumnezeu, născuţi din nou – din apă şi din duh – şi astfel devin copii ai lui Dumnezeu.

6. DUHUL SFÂNT

NOI CREDEM că Duhul Sfânt îi convinge pe oameni de păcatele lor şi lucrează la naşterea din nou a acestora. Credem în botezul cu Duhul Sfânt, care este făgăduinţa lui Dumnezeu pentru copiii Lui din toate timpurile. Credem în semne şi minuni, ca fenomene supranaturale ce însoţesc vestirea Evangheliei.

7. REVENIREA DOMNULUI

NOI CREDEM în a doua venire a Domnului Isus Hristos pentru a-şi răpi Biserica, în învierea morţilor, în judecata de apoi şi în răsplătirile divine, în destinul veşnic al omului în Paradisul lui Dumnezeu sau în iad, despărţit pentru totdeauna de Dumnezeu.